FMS- system nadzoru, zobrazowania i sterowania lotem

Jest to stanowisko dydaktyczne obrazujące budowę, elementy składowe i funkcjonowanie współczesnego zintegrowanego zespołu wskaźników parametrów lotu statku powietrznego, sytemu sterowania statkiem powietrznym w trybie „autopilota”, nawigacji lotu z wykorzystaniem tradycyjnych pomocy nawigacyjnych VOR, ILS, oraz możliwości nawigacji z wykorzystaniem systemu GPS.

W skład stanowiska wchodzą następujące podzespoły:
 • Blok zasilania
 • Monitor, pulpit pilota;
 • EFIS – elektroniczny system zobrazowania parametrów lotu;
 • Układy wykonawcze autopilota;
 • Układ nawigacji; czujniki kompasu, zespół czujników orientacji przestrzeni;
 • IBOX – blok przetwarzania i przesyłania sygnałów

Tablica dydaktyczna za pomocą wysokorozdzielczego ekranu umożliwia zobrazowanie parametrów lotu, takich jak:
 • mapy terenu i stref przelotu;
 • wartość magnetycznego kursu lotu;
 • wysokość lotu ( w metrach lub stopach );
 • szybkość wznoszenia i opadania;
 • prędkość lotu;
 • zakrętomierz;
 • sztuczny horyzont;
 • mapy terenu i stref przelotu
 • parametry lotu wynikające z systemu GPS, czyli prędkość i kurs względem ziemi, koordynaty położenia statku powietrznego i miejsca docelowego
 • 12 kanałów parametrów silnika: obroty, temperatury, obciążenie sinika, zużycie paliwa chwilowe i kalkulowane na trasie przelotu.
 • parametrów pracy „autopilota”
 • parametrów pracy i położenia klap i trymerowania statku powietrznego
 • zapis parametrów lotu i położenia geograficznego statku powietrznego w czasie wykonywanego przelotu

Ponadto, szyna danych CAN umożliwia integrację z wybranymi radiostacjami i transponderami oraz realizację symulacji ścieżki schodzenia G/ILS i G/VOR, posiada wbudowany system autopilota” 1-o, 2-u i 3-y osiowy, oraz moduł sterowania klapami i trymerami samolotu, Zawiera mapy wykonywanych lotów, dokumenty obsługa przestrzeni powietrznej i planowania lotu. Posiada funkcję "czarnej skrzynki" na karcie micro SD. Stanowisko wyposażone jest w komputer z zawartością podstawowych zagadnień tematyki lotniczej, przykładowych ćwiczeń i dokumentacji technicznej.