Podstawy elektroniki i elektrotechniki pojazdowej


Zestaw panelowy umożliwia naukę łączenia i pomiary podstawowych obwodów prądu stałego i zmiennego, ocenę parametrów podzespołów elektronicznych takich jak: rezystancje, pojemności, indukcyjności, półprzewodników, optoelektroniki oraz podstawowych układów elektroniki analogowej i cyfrowej.

Zestaw można dowolnie konfigurować.

Zestaw składa się z następujących elementów:
 • rezystory, rezystory 15W, dekada rezystancyjna
 • cewki, kondensatory, żarówki,
 • tranzystory: bipolarne, bipolarne-Darlington, unipolarne MOSFET,
 • diody,
 • czujniki termistorowe,
 • fotoelementy,
 • wyświetlacz cyfrowy,
 • bramki logiczne,
 • przetwornik A/D,
 • układ Schmitta,
 • wzmacniacz operacyjny,
 • generator astabilny, monostabilny,
 • światłowody: nadajnik i odbiornik.

Ćwiczenie umożliwia:
 • zapoznanie się oznaczeniami i symbolami grafi cznymi elementów instalacji elektrycznej wg dokumentacji Auto Data,
 • pomiar rezystancji, napięć i prądów w instalacji elektrycznej pojazdu samochodowego.

DANE TECHNICZNE | TECHNICAL SPECIFICATION
WYMIARY | DIMENSIONS:
szerokość - długość - wysokość | width - lenght - height
1600 x 680 x 1780 mm
WAGA