System zasilania silnika ZS typu EDC
System zasilania silnika ZS typu EDC zawiera:
 • schemat główny systemu,
 • schemat blokowy obwodów automatycznej regulacji systemu zasilania silnika ZS,
 • schemat elektryczny systemu,
 • przekrój rozdzielaczowej pompy wtryskoej VE z charakterystykami:
  • sygnał z czujnika wzniosu iglicy wtryskiwacza
  • zbocze narastające sygnału kąta wyprzedzenia wtrysku
  • sygnał z czujnika położenia wału korbowego
  • zbocze opadające sygnału kąta wyprzedzenia wtrysku
  • czas trwania impulsu proporcjonalny do aktualnego kąta wyprzedzenia wtrysku,
 • przekrój rozdziału paliwa i dawkowania rozdzielaczowej pompy wtryskowej VE,
 • przekrój przestawienia kąta wtrysku rozdzielaczowej pompy wtryskowej VE,
 • przekrój czujnika położenia mechanizmu wyznaczania dawki paliwa.