Układy pneumatyki przemysłowej


Zestaw panelowy umożliwia:
 • zapoznanie się z elementami pneumatycznymi oraz ich symbolami,
 • naukę umiejętności łączenia układów pneumatycznych,
 • naukę programowania sterowników PLC w języku schematów drabinkowych i blokowych,
 • zapoznanie się z elektropneumatycznymi układami sterowania.

Zestaw panelowy składa się z:

 • układu zasilania elementów panelowych napięciem 12V,
 • elementów pneumatycznych:
  • bloku przygotowania powietrza,
  • zaworów elektropneumatycznych,
  • przekaźnika pneumoelektrycznego,
  • pneumatycznych elementów logicznych oraz siłowników dwustronnego działania,
 • zestawu przycisków do sterowania układami pneumatycznymi,
 • sterownika PLC.

Ćwiczenie umożliwia:
 • zapoznanie się oznaczeniami i symbolami grafi cznymi elementów instalacji elektrycznej wg dokumentacji Auto Data,
 • pomiar rezystancji, napięć i prądów w instalacji elektrycznej pojazdu samochodowego.

DANE TECHNICZNE | TECHNICAL SPECIFICATION

WYMIARY | DIMENSIONS:
szerokość - długość - wysokość | width - lenght - height
1600 x 680 x 1780 mm
WAGA | WEIGHT:
80 kg