Układy zapłonowe pojazdu


Zestaw panelowy umożliwia naukę umiejętności łączenia, weryfi kację i ocenę parametrów podzespołów systemu pojazdowego. Zestaw można dowolnie konfigurować.

Zestaw składa się z następujących elementów:
  • układ zapłonowy rozdzielaczowy z czujnikiem Halla,
  • układ zapłonowy rozdzielaczowy z czujnikiem indukcyjnym,
  • układ zapłonowy bezrozdzielaczowy z czujnikiem indukcyjnym i komputerem zapłonu.

Ćwiczenie umożliwia:
  • sprawdzanie czujników impulsów zapłonowych (Hall i indukcyjny),
  • pomiar parametrów cewki zapłonowej, przewodów zapłonowych, świec zapłonowych,
  • sporządzanie oscylogramów,
  • wysterowanie modułu zapłonu i sporządzenie charakterystyk kąta wyprzedzenia zapłonu.

DANE TECHNICZNE | TECHNICAL SPECIFICATION
WYMIARY | DIMENSIONS:
szerokość - długość - wysokość | width - lenght - height
1600 x 680 x 1780 mm
WAGA | WEIGHT:
80 kg