Znak Jakości i Wyróżnienie Nadzwyczajne „Medal Nowoczesności” w konkursie Laur Eksperta


26 marca 2018 roku w Rezydencji Belweder Klonowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa Konsumenckiego „Laur Eksperta”.

„W imieniu kierownictwa Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o. o. sp. k. w Katowicach oraz Kapituły III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa Konsumenckiego „Laur Eksperta", uprzejmie informujemy że Produkt:

Wyposażenie Technodydaktyczne dla Szkół Zawodowych Branży Samochodowej

uzyskał Znak Jakości „Laur Eksperta 2017/2018 oraz Certyfikat potwierdzający nadanie Wyróżnienia Nadzwyczajnego „Medal Nowoczesności” w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa Konsumenckiego dla Firm Laur Eksperta."

"Laur Eksperta" to jeden z najbardziej znanych ogólnopolskich konkursów i programów doradztwa konsumenckiego, którego celem jest wyróżnianie najlepszych produktów, marek i usług dostępnych na polskim rynku. W Konkursie można zdobyć prestiżowy znak jakości "Laur Eksperta", przyznawany przez Kapitułę złożoną z naukowców posiadających wiedzę i niekwestionowany dorobek w zakresie zarządzania jakością, marketingu produktowego oraz innych dyscyplin odpowiadających tematycznie ocenianym w Konkursie towarom i usługom.

W tegorocznej edycji konkursu wyróżniono menedżerów ponad 70 firm z całej Polski, którzy pozytywnie przeszli procedurę ewaluacyjną i otrzymali nagrody za nowoczesne, innowacyjne i wartościowe produkty i usługi, które są dostępne na polskim rynku.

Nadanie certyfikatu potwierdza, iż w opinii Komisji marka poddana ocenie spełnia wysokie kryteria w dziedzinie jakości i użyteczności rynkowej.