Stanowisko sprawdzeń paliwomierzy lotniczych
Stanowisko sprawdzeń paliwomierzy lotniczych służy do wizualnej i elektrycznej kontroli poprawności pracy wskaźnika paliwa, paliwomierza, lampki kontrolnej „RESZTA PALIWA” oraz kontroli wewnętrznej szczelności ciśnieniowej paliwomierza.

W skład stanowiska wchodzą następujące podzespoły:
 • Kompletny układ zasilający z zabezpieczeniem
 • Paliwomierz w zbiorniku
 • Wskaźnik paliwa
 • Filtroreduktor z manometrem
 • Zbiornik zasobnikowy z płynem
 • Wyskalowany element pomiarowy
 • Schematy i tabele

Stanowisko umożliwia sprawdzenie poprawności pracy:
 • Paliwomierza lotniczego
 • Wskaźnika paliwa
 • Lampki kontrolnej „RESZTA PALIWA”
 • Szczelności wewnętrznej paliwomierza

Na stanowisku możliwe jest dokonywanie pomiarów elektrycznych na wyjściach gniazd oraz podłączanie do nich podzespołów z poza stanowiska; w celu weryfikacji poprawności ich pracy.

Po podłączeniu dedykowanej igły w miejsce ramion pływaków można wykonywać dokładne pomiary i kontrolę wychyleń czujnika poziomu paliwa w oparciu o skalę wychyleń i wartości rezystancji.

Stanowisko w przystępny i wizualny sposób demonstruje zasadę pracy zespołu paliwomierza lotniczego oraz pozwala po podłączeniu multimetru lub oscyloskopu na zobrazowanie przebiegów elektrycznych pomiędzy czujnikiem a wskaźnikiem.