FMS- system nadzoru, zobrazowania i sterowania lotem

Wersja FMS z autopilotem, sterowaniem trymerem i klapami (opcja 1)

  Wersja FMS z kontrolą pracy silnika i radiostacją ILS/VOR (opcja 2)


Wersja FMS  ze wszystkimi elementami zawartymi w wersji 1 i 2 (opcja 3) tylko na specjalne zamówienie po kontakcie z firmą.

Jest to stanowisko dydaktyczne obrazujące budowę, elementy składowe i funkcjonowanie współczesnego zintegrowanego zespołu wskaźników parametrów lotu statku powietrznego, sytemu sterowania statkiem powietrznym w trybie „autopilot”, sterowania wychylaniem klap i trymerów, oraz możliwości nawigacji z wykorzystaniem systemu GPS.
Całość konstrukcji zamontowana jest na kółkach z hamulcem, umożliwiając łatwe przemieszczanie stanowiska.

W skład stanowiska wchodzą następujące podzespoły:
 • Blok zasilania;
 • Pulpit pilota 10,4" i monitor podglądu pulpitu
 • iEFIS Challenger– elektroniczny system zobrazowania parametrów lotu;
 • Układ nawigacji; czujnik kompasu, czujnik położenia w przestrzeni i przeciążenia, które są umieszczone na platformie kardanowej;
 • Głośnik informacji systemowych;
 • Bloki przetwarzania i przesyłania sygnałów;
 • Układ symulacji prędkości i wysokości lotu oraz AOA;
 • (opcja 1) Układy wykonawcze wychylania klap i trymerów;
 • (opcja 1) Przełączniki wychylania klap i trymerów;
 • (opcja 1) Kontroler klap i trymerów;
 • (opcja 1) Układ wykonawczy autopilota;
 • (opcja 2) Radiostacja korespondencyjna z opcjonalnym blokiem ILS/VOR i symulatorem- drugi obraz.
 • (opcja 2) Układ kontroli pracy silnika z czujnikami i symulatorami- drugi obraz

Tablica dydaktyczna, za pomocą ekranu o wysokiej rozdzielczości,  umożliwia zobrazowanie parametrów lotu takich jak:
 • mapy terenu i stref przelotu;
 • wartość magnetycznego kursu lotu;
 • wysokość lotu ( w metrach lub stopach );
 • szybkość wznoszenia i opadania;
 • prędkość lotu (km/h lub kts);
 • zakrętomierz;
 • sztuczny horyzont;
 • AOA;
 • parametry lotu wynikające z systemu GPS, czyli prędkość i kurs względem ziemi, koordynaty położenia statku powietrznego i miejsca docelowego;
 • (opcja 2) parametry pracy silnika i płatowca: obroty, temperatury, ciśnienia, poziom i zużycie paliwa (chwilowe i kalkulowane na trasie przelotu), napięcie i prąd płynący w instalacji elektrycznej;
 • (opcja 2) pracy radiostacji korespondencyjnej z jej parametrami oraz symulacją działania ILS/VOR przy użyciu dodatkowego symulatora;
 • (opcja 1) parametrów pracy „autopilota”;
 • (opcja 1) parametrów pracy i położenia klap oraz trymerowania statku powietrznego;
 • zapis parametrów lotu i położenia geograficznego statku powietrznego w czasie wykonywanego przelotu.

Ponadto, szyna danych RS232/CAN umożliwia integrację z wybranymi radiostacjami i transponderami oraz realizację symulacji ścieżki schodzenia G/ILS i G/VOR, posiada wbudowany system "autopilota"; 1-no (2-u i 3-y - opcja tylko po kontakcie z firmą) osiowy oraz moduł sterowania klapami i trymerami samolotu. Zawiera mapy terenu wykonywanych lotów, miejsce na dokumenty obsługi przestrzeni powietrznej i planowania lotu. Posiada funkcję "czarnej skrzynki" na karcie micro SD.
Istnieje możliwość zintegrowania wszystkich wymienionych wyżej elementów w jednym stanowisku po kontakcie z firmą i ustaleniu zakresu modyfikacji i ceny (przykładowa opcja 3 ).

Wszystkie stanowiska lotnicze w naszej ofercie wymagają czasu realizacji od zamówienia do przekazania - 6 miesięcy, ze względu na ograniczoną dostępność podzespołów i zamawianie ich za granicą. Możliwe jest skrócenie tego terminu po uprzednim kontakcie z firmą i indywidualnych negocjacjach czasowych i cenowych.

Ze względu na stały rozwój oraz modernizację produktów, zdjęcia umieszczone na stronie mają charakter poglądowy i mogą różnić się wizualnie od dostarczonego stanowiska pod względem nowych bardziej funkcjonalnych rozwiązań.