FMS- system nadzoru, zobrazowania i sterowania lotem

Wersja FMS z autopilotem, sterowaniem trymerem i klapami

  Wersja FMS z kontrolą pracy silnika i radiostacją ILS/VOR

Jest to stanowisko dydaktyczne obrazujące budowę, elementy składowe i funkcjonowanie współczesnego zintegrowanego zespołu wskaźników parametrów lotu statku powietrznego, sytemu sterowania statkiem powietrznym w trybie „autopilot”, sterowania wychylaniem klap i trymerów, oraz możliwości nawigacji z wykorzystaniem systemu GPS.
Całość konstrukcji zamontowana jest na kółkach z hamulcem, umożliwiając łatwe przemieszczanie stanowiska.

W skład stanowiska wchodzą następujące podzespoły:
 • Blok zasilania;
 • Monitor, pulpit pilota 10,4";
 • iEFIS Challenger– elektroniczny system zobrazowania parametrów lotu;
 • Układy wykonawcze autopilota;
 • Układy wykonawcze wychylania klap i trymerów;
 • Układ nawigacji; czujnik kompasu, czujnik położenia w przestrzeni i przeciążenia, które są umieszczone na platformie kardanowej;
 • Przełączniki wychylania klap i trymerów;
 • Głośnik informacji systemowych;
 • Blok przetwarzania i przesyłania sygnałów;
 • Kontroler klap i trymerów;
 • Układ symulacji prędkości i wysokości lotu oraz AOA
 • (opcja) Radiostacja korespondencyjna z opcjonalnym blokiem ILS/VOR i symulatorem- dolny obraz.
 • (opcja) Układ kontroli pracy silnika z czujnikami i symulatorami- dolny obraz

Tablica dydaktyczna, za pomocą ekranu o wysokiej rozdzielczości,  umożliwia zobrazowanie parametrów lotu takich jak:
 • mapy terenu i stref przelotu;
 • wartość magnetycznego kursu lotu;
 • wysokość lotu ( w metrach lub stopach );
 • szybkość wznoszenia i opadania;
 • prędkość lotu (km/h lub kts);
 • zakrętomierz;
 • sztuczny horyzont;
 • AOA;
 • parametry lotu wynikające z systemu GPS, czyli prędkość i kurs względem ziemi, koordynaty położenia statku powietrznego i miejsca docelowego;
 • (opcja) parametry pracy silnika i płatowca: obroty, temperatury, ciśnienia, poziom i zużycie paliwa (chwilowe i kalkulowane na trasie przelotu), napięcie i prąd płynący w instalacji elektrycznej;
 • (opcja) pracy radiostacji korespondencyjnej z jej parametrami oraz symulacją działania ILS/VOR przy użyciu dodatkowego symulatora;
 • parametrów pracy „autopilota”;
 • parametrów pracy i położenia klap oraz trymerowania statku powietrznego;
 • zapis parametrów lotu i położenia geograficznego statku powietrznego w czasie wykonywanego przelotu.

Ponadto, szyna danych RS232/CAN umożliwia integrację z wybranymi radiostacjami i transponderami oraz realizację symulacji ścieżki schodzenia G/ILS i G/VOR, posiada wbudowany system "autopilota"; 1-no, (2-u i 3-y -opcja) osiowy oraz moduł sterowania klapami i trymerami samolotu. Zawiera mapy terenu wykonywanych lotów, miejsce na dokumenty obsługi przestrzeni powietrznej i planowania lotu. Posiada funkcję "czarnej skrzynki" na karcie micro SD.
Istnieje możliwość zintegrowania wszystkich wymienionych wyżej elementów w jednym stanowisku po kontakcie z firmą i ustaleniu zakresu modyfikacji i ceny.