Symulator lotu szybowca, chwiejnica szybowcowa

Film z testów symulatora lotu motoszybowca "FREGATA" wykonującgo obrót wokół własnej osi.

Symulator lotu szybowca służy do taniego, realistycznego i wszechstronnego przygotowania ucznia do szkolenia szybowcowego, oraz do szkolenia różnych elementów lotu w bardziej zaawansowanym procesie zdobywania doświadczenia szybowcowego.
Symulator służyć może także jako element zaawansowanej reklamy firmy, przyciągający potencjalnych klientów na wystawach i targach, a także do wstępnej preselekcji kandydatów na pilotów w aeroklubach i uczelniach.

W skład stanowiska wchodzą następujące podzespoły:
  • Kompletny moduł symulatora z zasilaniem oraz monitorem obrazującym otoczenie i przyrządy (opcja – wersja mobilna na przyczepie samochodowej).
  • Stanowisko kontroli lotu dla instruktora z monitorami i systemem bezpieczeństwa.

Zaawansowany symulator szybowca umożliwia:
  • Zapoznanie kandydata z procedurami przygotowania do lotu, symulację metod startu, za samolotem lub wyciągarką, oraz ocenę zaangażowania i postępów w nauce.
  • Realizację funkcji chwiejnicy szybowcowej, do treningu koordynacji ruchów sterowania, przez przyszłego ucznia-pilota.
  • Realizację funkcji zmiany wysokości lotu kabiny, co jest istotne dla uzyskania realistycznych wrażeń w fazie startu i lądowania (oderwanie, wytrzymanie przyziemienie), poprzez przemieszczenia pionowe kabiny w zakresie +/- 70 cm.
  • Realizację funkcji krążenia szybowca w kominie termicznym, dzięki funkcji sterowania w pełnym zakresie kąta obrotu w osi pionowej, czyli „kierunku”.

Innowacyjny 4-ro osiowy układ kinematyki symulatora, oraz duża dynamika ruchu mechanizmów, stwarzają warunki do realistycznego odbioru i odwzorowania podstawowego pilotażu szybowca.
Wzdłuż osi podłużnej napęd jest zrealizowany w zakresie 360°, natomiast ze względów bezpieczeństwa obrót kabiny może być ograniczony do np. 90° od położenia poziomego. W osi poprzecznej (pochylenie), napęd umożliwia przemieszczenie kabiny w zakresie - 30° do +40° w płaszczyźnie pionowej.

W opracowaniu jest wersja szybowca i motoszybowca na platformie kabiny J6 Fregata.