Stanowisko wizualizacji opływu profili lotniczych
Jest to stanowisko dydaktyczne umożliwiające wizualizację zjawisk mechaniki płynów, takich jak opływy profili lotniczych i innych figur geometrycznych z opcjonalną możliwością rejestracji fotograficznej ich prawidłowości, zaburzeń opływu i ich interpretacji. Wizualizacja odbywa się za pomocą strumienia cieczy z zawiesiną pyłu metalicznego, wymuszenie szybkości przepływu równoległych strug płynu jest realizowane za pomocą kół zabierakowych o płynnej regulacji prędkości obrotowej pozwalającej na przepływ cieczy z prędkością od 0,1 do 1 m/s.
W zestawie do ustawienia w sekcji testowej:
- bryły geometryczne,
- profile lotnicze.
(możliwa opcja) Rampa mocowania aparatu fotograficznego umożliwiająca rejestrację fotograficzną i filmową przebiegu ćwiczenia z danym profilem.

Wymiary: ok. 1670 x 870 x 1100 mm (z podstawą)
Waga: ok. 70 kg