Stanowisko wizualizacji opływu profili lotniczych

Jest to stanowisko dydaktyczne umożliwiające wizualizację zjawisk mechaniki płynów, takich jak opływy profili lotniczych i innych figur geometrycznych z możliwością rejestracji fotograficznej ich prawidłowości, zaburzeń opływu i ich interpretacji. Wizualizacja odbywa się za pomocą strumienia cieczy z zawiesiną pyłu metalicznego, wymuszenie szybkości przepływu równoległych strug płynu jest realizowane za pomocą kół zabierakowych o płynnej regulacji prędkości obrotowej Rampa mocowania aparatu fotograficznego umożliwia rejestrację fotograficzną i filmową przebiegu ćwiczenia z danym profilem

Wymiary: ok. 1500 x 800 x 900 mm (z podstawą)
Waga: ok. 90 kg