Stanowisko radiostacji lotniczej z system VOR i ILS

Numer katalogowy 4 107

Jest to stanowisko dydaktyczne nowoczesnej radiostacji lotniczej z systemem VOR i ILS, oraz systemem nawigacji GPS (pozycja). Wykorzystanie symulatora sygnałów VOR i ILS oraz innych, umożliwia pracę tej radiostacji w warunkach "symulowanego lotu" z wykorzystaniem tych pomocy radionawigacyjnych.

Stanowisko wyposażone jest w:
  • Radiostację lotniczą (YAESU lub inną o paramerach porównywalnych bądź wyższych) z systemem VOR, ILS i system nawigacji GPS (do punktu);
  • Symulator sygnałów AV-10 dla sygnałów VOR, ILS, DME, ADF, Transpondera A/C/S ADS-B;
  • Komputer z zawartością podstawowych zagadnień tematyki lotniczej, przykładowych ćwiczeń i dokumentacji technicznej.

Stanowisko umożliwia:
  • Zapoznanie się z działaniem nowoczesnej radiostacji lotniczej zintegrowanej z systemem GPS i wyposażonej w systemy VOR i ILS
  • Wykonywanie "symulowanego lotu" z wykorzystaniem symulatora sygnałów AV-10 do zapoznania się z działaniem naziemnych pomocy radionawigacyjnych
  • Zapoznanie się i ćwiczenie podejścia do lądowania z wykorzystaniem VOR i ILS, za pomocą zintegrowanej z w/w systemami radiostacji
  • "Symulowanie lotu" z błędnymi wskazaniami lub niesprawnością systemów podejścia do lądowania i pomocy radionawigacyjnych

Stanowisko w łatwy, a zarazem tani i nieskomplikowany sposób, bez angażowania symulatorów i specjalistycznych stanowisk, umożliwia zapoznanie się z niezbędnymi procedurami lotów i systemami lądowania. Korzystać z niego mogą zarówno początkujący piloci do nabierania doświadczenia i nawyków, jak i doświadczeni do treningu sytuacji skomplikowanych i szczególnych.