Podstawy elektroniki i elektrotechniki lotniczej

Poglądowe zdjęcie stanowiska

Zamawiający może dowolnie skonfigurować skład elementów tablicy panelowej aby odpowiadała jak najlepiej jego potrzebom lub wymaganiom np. MEN, rekomendacji KOWEZiU.

Zestaw panelowy będzie umożliwiać naukę łączenia i pomiary podstawowych obwodów prądu stałego i zmiennego, ocenę parametrów podzespołów elektronicznych takich jak: rezystancje, pojemności, indukcyjności, półprzewodników, optoelektroniki oraz podstawowych układów elektroniki analogowej i cyfrowej.

Zestaw jest niezbędny w prawidłowej i zgodnej z zaleceniami realizacji całego procesu dydaktycznego, jak również w procesie uzyskiwania certyfikatów i podczas przygotowywania i przeprowadzania egzaminów.

Zestaw panelowy jest w pełni konfigurowalny tzn. można dowolnie przemieszczać poszczególne panele, które są w łatwy sposób wyjmowane ze stanowiska i ponownie wstawiane.

Oferta jest w trakcie opracowywania i konfiguracji dlatego każda propozycja będzie indywidualnie przeanalizowana i rozpatrzona.