System zasilania silnika ZS typu EDC


Numer katalogowy 3 105


System zasilania silnika ZS typu EDC zawiera:
       • schemat główny systemu,
       • schemat blokowy obwodów automatycznej regulacji systemu zasilania silnika ZS,
       • schemat elektryczny systemu,
       • przekrój rozdzielaczowej pompy wtryskoej VE z charakterystykami:
        • sygnał z czujnika wzniosu iglicy wtryskiwacza
        • zbocze narastające sygnału kąta wyprzedzenia wtrysku
        • sygnał z czujnika położenia wału korbowego
        • zbocze opadające sygnału kąta wyprzedzenia wtrysku
        • czas trwania impulsu proporcjonalny do aktualnego kąta wyprzedzenia wtrysku,
 • przekrój rozdziału paliwa i dawkowania rozdzielaczowej pompy wtryskowej VE,
 • przekrój przestawienia kąta wtrysku rozdzielaczowej pompy wtryskowej VE,
 • przekrój czujnika położenia mechanizmu wyznaczania dawki paliwa.