System zasilania silnika ZS typu EDC


Numer katalogowy 3 105


System zasilania silnika ZS typu EDC zawiera:
    • schemat główny systemu,
    • schemat blokowy obwodów automatycznej regulacji systemu zasilania silnika ZS,
    • schemat elektryczny systemu,
    • przekrój rozdzielaczowej pompy wtryskoej VE z charakterystykami:
     • sygnał z czujnika wzniosu iglicy wtryskiwacza
     • zbocze narastające sygnału kąta wyprzedzenia wtrysku
     • sygnał z czujnika położenia wału korbowego
     • zbocze opadające sygnału kąta wyprzedzenia wtrysku
     • czas trwania impulsu proporcjonalny do aktualnego kąta wyprzedzenia wtrysku,
 • przekrój rozdziału paliwa i dawkowania rozdzielaczowej pompy wtryskowej VE,
 • przekrój przestawienia kąta wtrysku rozdzielaczowej pompy wtryskowej VE,
 • przekrój czujnika położenia mechanizmu wyznaczania dawki paliwa.