Projekty unijneCar-2-Lab – Innowacyjny model nauki przekazywania kompetencji digitalnych w sektorze motoryzacyjnym

Digitalna rewolucja oznacza transformację społeczną porównywalną z przekształceniem społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo świadczenia usług. Europejskie systemy edukacji muszą dostosować się do potrzeb rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego, ażeby zapewnić krajom Unii Europejskiej konkurencyjność, a co za tym idzie rozwój gospodarczy. Systemy te muszą znaleźć odpowiedź na to, jak w praktyczny sposób przekazywać kompetencje technologii cyfrowej w odniesieniu do nowych dziedzin. Oznacza to konieczność wypracowania nowych koncepcji nauczania dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Branża samochodowa jest jedną z tych, w której te zmiany są bardzo widoczne. „Car-2-Lab“ ma na celu wskazać na przykładzie sektora techniki pojazdów jak w szkolnictwie zawodowym mogą być przekazywane zagadnienia dotyczące innowacyjnych technologii cyfrowych. W projekcie współpracują placówki szczebla nauczania zawodowego z partnerami szczebla akademickiego, świata badań naukowych oraz przemysłu czterech krajów Unii Europejskiej.

Koordynator projektu: BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH 

Partnerzy w Poznaniu:
Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego, Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o.

Partnerzy miedzynarodowi:
Berlin (DE): Innung des Kraftfahrzeuggewerbes, Hochschule für Technik und Wirtschaft, VIOM GmbH;
Aarhus (DK): AARHUS TECH, Danish Technological Institute;
Vicenza (IT) Pia Societa San Gaetano, Confartigianato Vicenza.Więcej informacji: Car2lab