Lotnicze stanowisko pomiarowe


Stanowisko jest elementem ukompletowania stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu „Technik Awionik”.

Stelaż stanowiska stanowi pole robocze, prawidłowo oświetlone i zabezpieczone przeciwporażeniowo. Zawiera zasilacze stabilizowane o napięciu stałym od 0 do 30 V i prądzie obciążenia do 10A oraz zasilacz trójfazowy 3x36 V o częstotliwości 400 Hz i jednofazowy o napięciu 115 V i częstotliwości 400 Hz.

Stanowisko może być wyposażone dodatkowo zgodnie z potrzebami.