Lotnicze stanowisko pomiarowe

Numer katalogowy 4 601

 


Stanowisko jest elementem ukompletowania stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu „Technik Awionik”.

Stelaż stanowiska stanowi pole robocze, prawidłowo oświetlone i zabezpieczone przeciwporażeniowo. Zawiera zasilacz stabilizowany o napięciu stałym od 0 do 30 V i prądzie obciążenia do 10A oraz przetwornicę napięcia  trójfazowego 3x36 V o częstotliwości 400 Hz (jednofazowego o napięciu 115 V i częstotliwości 400 Hz - tylko jeśli jest niezbędna i będzie dostępna.)

Stanowisko może być wyposażone dodatkowo zgodnie z potrzebami.