System zasilania paliwa ZI -Motronic
System zasilania paliwa ZI -Motronic:
 • schemat główny systemu,
 • schemat elektryczny systemu,
 • przekrój wtryskiwacza paliwa wraz z wykresem,
 • przekrój przepływomierza masowego powietrza wraz z wykresem,
 • przekrój czujnika spalania stukowego wraz z wykresem,
 • przekrój czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym wraz z wykresem,
 • przekrój zaworu elektrohydraulicznego zmian faz rozrządu wraz z wykresem,
 • przekrój zaworu regeneracji filtra z węglem aktywnym wraz z wykresem,
 • przekrój elektrozaworu recyrkulacji spalin wraz z wykresem,
 • przekrój zaworu dmuchawy powietrza wtórnego wraz z wykresem,
 • przekrój potencjometru pedału przyspieszenia wraz z wykresem,
 • przekrój pracy katalizatora z układem dwóch sond Lambda wraz z sygnałami dla katalizatora sprawnego i niesprawnego,
 • przekrój zespolonej cewki zapłonowej z modułem zapłonu z wykresami dla uzwojenia pierwotnego i wtórnego,
 • przekrój czujnika faz rozrządu silnika wraz z wykresem,