NOWOŚĆ! Stanowisko hydrauliki siłowej – agrotroniki

Numer katalogowy: 7 00 01

Selaż odkładczy, nr katalogowy: 7 01 03

WPROWADZENIE

Stanowisko hydrauliki siłowej – Agrotroniki jest środkiem dydaktycznym do prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu budowy i działania podstawowych układów hydrauliki siłowej stosowanych w maszynach rolniczych . Umożliwia realizację układów wykorzystujących siłowniki hydrauliczne jednostronnego i dwustronnego działania . Do budowy stanowiska wykorzystano rozdzielacze sterowane ręcznie, elektrycznie oraz pneumatycznie . Elementy hydrauliki siłowej zamontowano na panelach mocowanych na kratownicy z wykorzystaniem zatrzasków . Połączenia elementów wykonuje się przewodami hydraulicznymi wyposażonymi w szybkozłączki sucho odcinające. Elementy układu sterowania umieszczone są na dementowanych panelach i są zunifikowane ( za wyjątkiem manometrów ) z elementami zestawu panelowego ,, Układy pneumatyki przemysłowej ,, - nr kat. 8 00 01. Stanowisko wyposażone jest w agregat hydrauliczny napędzany silnikiem elektrycznym zasilanym napięciem 3x400V/AC oraz własny kompresor układu pneumatycznego. Modułowa budowa stanowiska umożliwia jego rozbudowę oraz doposażenie w inne elementy w zależności od potrzeb procesu dydaktycznego. Istnieje możliwość zasilania z sieci 230V/50 Hz.

DANE  TECHNICZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiary

 

Szerokość:

650mm

Długość:

1600mm

Wysokość:

1850mm

Waga

130kg

 

 

 

 

Szczegółowe informacje, na temat produktu, można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z nami.