Wyposażenie do praktycznej nauki zawodu


Współczesny rynek pracy potrzebuje specjalistów wysokiej klasy. Konieczne jest zatem takie modelowanie kształcenia zawodowego, aby było ono powiązane z potrzebami pracodawców. Umiejętności zawodowe to niezbywalny składnik kompetencji, uzyskiwany w ramach praktycznej nauki zawodu. Dlatego zorganizowanie efektywnych zajęć, praktycznej nauki zawodu w pracowniach specjalistycznych, wyposażonych w takie same lub podobne stanowiska pracy, które występują w zakładzie pracodawcy, dają realną możliwość przygotowania dobrze wykształconych pracowników, posiadających umiejętności i kompetencje do sprawnego działania w rzeczywistym środowisku pracy.